Logotypy Ue

O Fundacji

Fundacja Ostoja Cudnochy

Mazury przez ostatnie 18 lat stały się naszym domem. Obserwujemy jak zmienia się tutejsza fauna i flora, klimat, ukształtowanie terenu. Życie na mazurskiej wsi ma inne tempo, zgodne z kalendarzem przyrody. Skłania do refleksji i zatrzymania się w biegu. Do tego niezwykłego świata chcemy Was zaprosić, podzielić się wiedzą i umożliwić bezpośredni kontakt z mazurską naturą. W tym celu powołaliśmy do życia Fundację Ostoja Cudnochy. Poprzez fundację przekazywać będziemy wiedzę o przyrodzie, ekologii, wpływie człowieka na otoczenie. Nasza działalność to nie tylko edukacja. Fundacja ma rzeczywisty wpływ na zachowanie unikalnej bioróżnorodności okolicy

Www Cudnochy Ofundacji Foto1
Szlaczek Bezowy

Nasze podstawowe cele

Działamy na polu szeroko rozumianej ekologii w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy

Działalność naukowo-badawcza

w tym w dziedzinach nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, historycznych i archeologicznych

Ochrona środowiska

upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, informowanie o problemach ekologii  metodach ich rozwiązywania

Rozwój regionu, ekologicznego rolnictwa i ekoturystyki

działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

w tym kultury, sztuki, i tradycji

Promocja zdrowego trybu życia i tworzenie miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym

w tym ochrona zdrowia, edukacja i rehabilitacja zdrowotna, promocja sportu, zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania

Chcesz mieć w tym udział?

Szlaczek Bialy